Jednostki certyfikujące

W Polsce istnieją jednostki certyfikujące zajmujące się nadzorem rolników czy
producentów ekologicznych. Ich zadaniem jest wydanie certyfikatu zgodności
w momencie w którym zostają spełnione wszelkie wymagania. Dopiero uzyskanie
takiego potwierdzenia przez rolnika lub zakład produkcyjny pozwala na oznaczanie
produktów jako ekologiczne.

Jednostki certyfikujące też nie biorą się z nikąd. Zodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1353) Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi upoważnia, w drodze decyzji, jednostki certyfikujące w zakresie
rolnictwa ekologicznego.

Wszelkie dane z numerem certyfikatu, nazwą działalności, adresem czy ważnością
certyfikatu są dostępne na stronach internetowych jednostek certyfikujących. Lampka
wątpliwości co do autentyczności ekologiczności danych produktów może zapalić się
jedynie w momencie, kiedy dane konkretnego producenta się tam nie znajdują.

Lista aktualnych jednostek certyfikujących w Polsce oraz numery
identyfikacyjne każdej z nich:

 • PL-EKO-01 – EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o.
 • PL-EKO-02 – PNG SP. z o. o.
 • PL-EKO-03 – COBICO Sp. z o. o.
 • PL-EKO-04 – BIOEKSPERT Sp. z o. o.
 • PL-EKO-05 – BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o. o.
 • PL-EKO-06 – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 • PL-EKO-07 – AGRO BIO TEST Sp. z o.o. – z tą jednostką współpracujemy
 • PL-EKO-08 – TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
 • PL-EKO-09 – Centrum jakości AgroEKO Sp. z o.o.
 • PL-EKO-10 – SGS Polska Sp. z o.o.
 • PL-EKO-11 – DOS Polska Sp. z o.o.
 • PL-EKO-12 – Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
 • PL-EKO-13 – Krajowe Centru Badań i Certyfikacji „Gwarantowana jakość” Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *