Pozytywny wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko

Ekologiczne produkty są wybierane przez nas z wielu względów. Jednym z głównych argumentów jest dbanie o zdrowie swoje lub
swoich bliskich. Inni wybiorą je ze względów etycznych (np. dbanie o środowisko), a jeszcze inni z racji panującej mody. Z drugiej
strony mamy rolników lub producentów ekologicznych. Obserwując ich z boku, mozna stwierdzić, że ich głównym celem jest chęć
zysku – przecież ekologiczne produkty są trochę droższe. Nic bardziej mylnego – ekologiczne uprawy oraz ekologiczna produkcja
jest kosztowniejsza i wymaga włożenia większej ilości pracy do uzyskania efektu w postaci plonów, czy tak jak w naszym przypadku,
np. mąki. Wizją, która powinna łączyć klienta z producentem/rolnikiem jest dbanie o środowisko oraz zdrowie, co ekologiczne uprawy
oraz produkcje niewątpliwie robią.

Przyjrzyjmy się 10 punktom – jakie korzyści dla środowiska niesie za sobą rolnictwo/produkcja ekologiczna.

1. Mniejsze narażenie na pestycydy oraz chemikalia

Pestycydy oraz chemikalia używane w rolnictwie konwencjonalnym rozpylane na rośliny zanieczyszczają glebę, wodę oraz powietrze.
Czasami utrzymują się przez dziesięciolecia. Używanie chemikaliów zniechęca do inteligentych pratyk rolniczych, m. in. płodozmian
– to z kolei może powodować problemy środowiskowe takie jak erozja gleb.

2. Rolnictwo ekologiczne to zdrowa gleba

Fundamentem zdrowej żywności jest zdrowa gleba. Tak jak w poprzednim punkcie zaznaczyliśmy – traktowanie ziemii pestycydami
prowadzi do erozji gleby. Naturalne praktyki uprawstosowane w rolnictwie ekologicznym są znacznie lepsze i mniej szkodliwe dla
środowiska. Według dr Elaine Ingham (Amerykańska badaczka mikrobilogii oraz biologii gleby, znana jako liderka w dziedzinie
mikrobiologii gleby oraz badań sieci pokarmowej gleby.) jedna miarka bogatej w kompost gleby organicznej może zawierać od 600
milionów do 1 miliarda pożytecznych bakterii z 15000 gatunków. Z drugiej strony jedna, taka sama, miarka gleby potraktowanej
chemikaliami jedynie od kilku do 100 pożytecznych bakterii. Różnica jest więc ogromna.

3. Zwalczanie erozji gleb

Rolnictwo ekologiczne nie tylko utrzymuje zdrowy poziom gleby, ale również jest w stanie zwalczyć problemy związane z erozję.
Badania porównujące sąsiadujące pola pszenicy poddanej obróbce organicznej oraz chemicznej wykazały, że pole ograniczne zawierało
20 centymetrów więcej wierzchniej warstwy gleby, a także tylko jedną trzecią strat spowodowanych erozją. Erozja gleb jest sporym
problemem nad którym warto się zastanowić mimo, że często nie dotyczy nas to bezpośrednio. Problem ten ma wpływ na ziemię oraz
zaopatrzenie ludzi w żywność. Praktyki stosowane w ekologicznym rolnictwie pomagają z nią walczyć.

4. Walka z globalnym ociepleniem

The Farming Systems Trial są to najdłużej prowadzone w Ameryce badania porównywujące rolnictwo konwencjonalne i ekologiczne
– trwają od 1981 r. Wykazały one, że ekologiczny systerm rolnictwa może zredukować dwutlenek węgla oraz spowolnić zmiany
klimatyczne.

5. Wsparcie ochrony i poprawianie jakości wody

Sporym problemem są również kurczące się zasoby wody oraz jej słaby stan. Częstym zagrożeniem zanieczyszczenia wód jest spływ
szkodliwych pestycydów oraz toksycznych nawozów z gospodarstw nieekologicznych np. do rzek.

6. Mniejsze ryzyko zakwitania glonów

Mimo, że jest wiele przyczyn zakiwtu glonów, to jedną z nich jest spływanie nawozów na bazie ropy naftowej (często używanych
w rolnictwie konwencjonalnym) do wody. Mają one zły wpływ na zdrowie ludzi oraz organizmów morskich. Dodatkowym minusem
jest niekorzystny wpływ na turystykę. Gospodarstwa ekologiczne oczywiście nie korzystają z takich nawozów.

7. Dbanie o zdrowie zwierząt

Kolejną sprawą jest sytuacja owadów, ptaków, ryb oraz innych stworzeń doświadczających problemów w przypadku wkraczania ludzi
do ich naturalnego środowiska. Rolnictwo ekologiczne pomaga zachować naturalne siedliska. Dodatkowo zwierzęta mają wolny od
chemii wypas, który pomaga im zachować zdrowie oraz odporność na choroby. Natomiast jeżeli chodzi o produkty zwierzęce – spożywając
np. mleko czy mięso, które jest produkowane i przetwarzane ekologicznie mamy gwarancję większej ilości witamin oraz minerałów.
Np. udowodniono, że mleko organiczne zawiera więcej kwasów tłuszczowych omega-3.

8. Oszczędzanie paliw kopalnych

Konwencjonalna produkcja rolna zużywa więcej paliw kopalnych w stosunku do produkcji żywności ekologicznej. Badania przeprowadzone
3 maja 2010 roku przez Amerykańskie Towarzystwo Agronomiczne (American Society of Agronomy) pokazują, że zrównoważone metody uprawy
mogą zużywać od 23% do 56% mniej energii kopalnej niż konwencjonalne metody upraw – co za tym idzie kupowanie żywności ekologicznej
pośrednio chroni nieodnawialne paliwa kopalne, oszczędza pieniądze wydawane na zasoby energii, zmniejsza wpływ globalnego ocieplenia
oraz ogranicza zanieczyszczanie środowiska.

9. Nasze zdrowie – człowiek również jest częścią środowiska.

Jak wynika to z powyższych punktów – ekologiczna żywność to zdrowa żywność. Z racji tego, że nie jest ona przetwarzana przy użyciu
chemicznych pestycydów czy nawozów – nie zawiera w sobie toksycznych chmikaliów. Nie może zatem wpłynąć szkodliwie na zdrowie
człowieka. Zdrowa żywność to zdrowi ludzie.

10. Smak

Oprócz składników odżywczych w które ekologiczne pożywienie jest bogatsze – warto zwrócić uwagę na smak. Rośliny mają więcej
czasu na dojrzewanie. Naturalny rozwój roślin, oraz stosowanie naturalnych, przyjaznych dla środowiska sposobów produkcji wpływa
pozytywnie na doznania smakowe. Powszechne jest stwierdzenie, że ekologiczne warzywa, czy owoce są wyższej jakości od tych
konwecjonalnych.

Na podstawie powyższych argumentów jasno można stwierdzić, że produkcja czy rolnictwo ekologiczne zdecydowanie góruje nad
konwencjonalnym. Ekologia jest bardzo szerokim pojęciem nad którym często się nie zastanawiamy. \Kupując ekologiczną żywność
nie tylko wspieramy ochronę środowiska – często wspieramy również lokalne, polskie firmy. Im większe zapotrzebowanie na nie, oraz
wsparcie takich działalności – dajemy im mozliwośc rozwoju. Co za tym idzie – znajdowanie rozwiązań pozwalającym na mniej kosztowną
produkcję nie tracąc przy tym na jakości. Bo właśnie jakość jest najważniejsza. Warto o tym pamiętać zwłaszcza, że różnice cenowe
pomiędzy żywnością konwencjonalną, a ekologiczną nie są już tak duże jak kiedyś. Może warto się nad tym zastanowić przed następnymi
zakupami?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *